Sedinte ale Consiliului Local

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

2017

 

2016

 

Hotarari in noul mandat.

2015

 

2014

 • Hot. nr. 01/10.01.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 02/10.01.2014 privind folosirea definitiva din excedentul anilor precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de
  dezvoltare in anul 2013.
 • Hot. nr. 03/30.01.2014 privind utilizarea execedentului din anul 2013.
 • Hot. nr. 04/30.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 05/30.01.2014 privind aprobarea bug. finantat din venituri proprii si subventii al com. Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 06/30.01.2014 privind aprobarea decontarii chelt. pentru naveta cadrelor didactice de la Sc. Gimnaziala Platonesti
 • Hot. nr. 07/30.01.2014 privind aprobarea Planului de munca si de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001 cu modificare prin introducerea Legii 276/2010 privind venitul minim garantat.
 • Hot. nr. 08/30.01.2014 privind apr. Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în comuna Platonesti.
 • Hot. nr. 09/30.01.2014 privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2014.
 • Hot. nr. 10/27.02.2014 privind aprobarea mentinerii retelei şcolare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Platonesti, pentru anul şcolar 2014-2015.
 • Hot. nr. 11/27.02.2014 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 12/27.02.2014 privind aprobarea nr de asistenţi pers. ai pers. cu handicap grav şi a nr de indemnizaţii pt anul 2014
 • Hot. nr. 13/27.02.2014 privind plata cotizatiei la Asociatia Comunelor din Romania pe anul 2014.
 • Hot. nr. 14/27.02.2014 privind aprobarea platii cotizatiei comunei Platonesti membra GAL Dunarea de Jos.
 • Hot. nr. 15/27.02.2014 privind aprobarea participării comunei Platonesti la cofinanţarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes local, comuna Platonesti, judetul Ialomita”
 • Hot. nr. 16/27.02.2014 privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul scolar.
 • Hot. nr. 17/27.02.2014 privind modificarea HCL nr.8/30.01.2014 privind instituirea taxei de salubrizare.
 • Hot. nr. 18/27.02.2014 privind aprobarea susţinerii financiare a activ.i sportive desfăşurată de către echipa de fotbal Viitorul Platonesti, în anul competiţional 2013- 2014-returul campionatului.
 • Hot. nr. 19/30.04.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 20/30.04.2014 privind aprobarea decontarii chelt. pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Platonesti
 • Hot. nr. 21/30.04.2014 privind stabilire sup. pajişte şi împuternicire insp. cadastru pentru depunere documentaţie subvenţi
 • Hot. nr. 22/30.05.2014 privind aprobarea închirierii a suprafetei de 69 ha pasune apartinand domeniului privat al comunei Platonesti, Judetul Ialomita si a Contractului de inchiriere – model cadru.
 • Hot. nr. 23/14.07.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 24/14.07.2014 privind aprobarea decontarii chelt. pentru naveta cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Platonesti
 • Hot. nr. 25/14.07.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 26/14.07.2014 privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul IL-05-PRP si Dacia Logan IL-06-PRP
 • Hot. nr. 27/14.07.2014 privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. II al anului 2014 a bug. local al com. Platonesti
 • Hot. nr. 28/14.07.2014 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia Lacusteni.
 • Hot. nr. 29/28.08.2014 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia Lacusteni.
 • Hot. nr. 30/28.08.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 31/29.09.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 32/21.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 33/21.10.2014 privind aprobarea participării comunei Platonesti la cofinanţare proiect.
 • Hot. nr. 34/29.10.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 35/29.10.2014 privind aprob. decont. cheltuielilor pt. naveta cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Platonesti.
 • Hot. nr. 36/29.10.2014 privind desemnarea reprezentanţilor C.L. al com. Platonesti în C.A.al Sc. Gim. Platonesti.
 • Hot. nr. 37/28.08.2014 privind aprobarea ex. bugetare pentru trimestrul III al anului 2014 a bug. local al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 38/02.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 39/02.12.2014 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice.
 • Hot. nr. 40/02.12.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al com. Platonesti unui teren intravilan.
 • Hot. nr. 41/10.12.2014 privind actualizarea inventarului si insusirea bunurilor care alcatuiesc dom. privat al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 42/10.12.2014 privind preluarea contractului de concesiune nr.3/1998.
 • Hot. nr. 43/10.12.2014 privind scoaterea la licitatie si stab. pretului minim de pornire in vederea concesionarii unor terenuri.
 • Hot. nr. 44/10.12.2014 privind darea in administrare a unitatilor de invatamant proprietate publica.
 • Hot. nr. 45/10.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 46/10.12.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2015.
 • Hot. nr. 47/10.12.2014 privind desemnarea unei persoane care sa puna in aplicare prevederile HCL nr.51/2012.
 • Hot. nr. 48/10.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale care se vor aplica in anul 2015.

 

2013

 • Hot. nr. 01/08.01.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 02/08.01.2013 privind folos. definitiva din exced. anilor precedenti pentru finantarea chelt. sect. de dezv. in 2012.
 • Hot. nr. 03/08.01.2013 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia Lacusteni.
 • Hot. nr. 04/21.02.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale care se vor aplica in anul 2013.
 • Hot. nr. 05/21.02.2013 privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Platonesti a unor loturi de teren intravilan si introducerea uneitarlale de teren intravilan.
 • Hot. nr. 06/21.02.2013 privind acordarea avizului conform pentru reteaua scolara din comuna, pentru anul scolar 2013-2014.
 • Hot. nr. 07/21.02.2013 de modificare a HCL nr.41/23.11.2012 privind desemnarea unui reperezentant al consiliului local in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,, ECOO 2009”
 • Hot. nr. 08/21.02.2013 privind aprobarea Planului de munca si de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii 416/2001 cu modificare prin introducerea Legii 276/2010 privind venitul minim garantat.
 • Hot. nr. 09/29.03.2013 privind utilizarea execedentului din anul 2012.
 • Hot. nr. 10/29.03.2013 privind aprobarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 11/29.03.2013 privind aprobarea bug. finantat din venituri proprii si subventii al com. Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 12/29.03.2013 privind aprobarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 13/29.03.2013 privind privind aprob. angajării unui avocat, care să reprezinte C.L. al com. Platonesti in dosarele in care acesta este parat.
 • Hot. nr. 14/29.03.2013 privind stabilirea constructiilor, instal, apartinand dom. public si privat al loc. Platonesti, care sunt supuse contr. P.S.I.
 • Hot. nr. 15/29.03.2013 privind regl. depozitarii furajelor, a masurilor ce trebuie asigurate pe timpul sez. secetos si sez. rece.
 • Hot. nr. 16/29.03.2013 privind regl. modului de exec. a lucr. cu foc deschis, fumatul si modul de gest. a des. si ambalajelor.
 • Hot. nr. 17/29.03.2013 privind modif. HCL nr.6/21.02.2013 privind org. retelei scolare din com., pt. anul scolar 2013-2014
 • Hot. nr. 18/17.04.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 19/17.04.2013 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia Platonesti.
 • Hot. nr. 20/17.04.2013 privind demolarea constr. in care a functionat Sc. Gen. cu cls I-IV Lacusteni C.L. Platonesti, jud. IL.
 • Hot. nr. 21/03.06.2013 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General.
 • Hot. nr. 22/03.06.2013 privind aprobarea instituirii unei taxe speciale pentru solutionarea cererilor de divort administrativ.
 • Hot. nr. 23/11.07.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 24/11.07.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 25/11.07.2013 privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii al com. Platonesti pt. anul 2013.
 • Hot. nr. 26/11.07.2013 privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. II al anului 2013 a bug. local al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 27/11.07.2013 privind actualizarea inv. si insusirea bunurilor care alcatuiesc dom. privat al com. Platonesti , jud. IL.
 • Hot. nr. 28/11.07.2013 privind stabilirea si aprob. pretului de vanzare a terenurilor conces, pe care exista constructii.
 • Hot. nr. 29/11.07.2013 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia Platonesti.
 • Hot. nr. 30/26.07.2013 privind aprobarea org. si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului com. Platonesti
 • Hot. nr. 31/26.07.2013 privind demolarea constructiei in care a functionat Scoala Generala cu cls I-IV Lacusteni.
 • Hot. nr. 32/26.07.2013 privind reorganizarea serviciului voluntar pt. situatii de urgenta al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 33/26.07.2013 privind numirea cadrului tehnic cu atributii in dom. apararii impotriva incendiilor la niv. com. Platonesti
 • Hot. nr. 34/26.07.2013 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent localităţii Platonesti.
 • Hot. nr. 35/06.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 36/06.09.2013 privind aprobarea bugetului finantat din venituri proprii si subventii al com. Platonesti pt. anul 2013
 • Hot. nr. 37/06.09.2013 privind stabilirea compensatiilor acordate personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 • Hot. nr. 38/07.10.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 39/07.10.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 40/07.10.2013 privind desemnarea unui reperezentant al consiliului local in AG a SC ADI ECOO 2009 SRL.
 • Hot. nr. 41/07.10.2013 privind demolarea constructiei in care a func. Sc. Gen. cu cls I-IV Lacusteni C.L. Platonesti, jud. IL
 • Hot. nr. 42/07.10.2013 privind modif. HCL nr.37/06.09.2013 privind stabilirea compensatiilor acordate personalului voluntar din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta.
 • Hot. nr. 43/07.10.2013 privind aprobarea executiei bug. pentru trim. III al anului 2013 a bugetului local al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 44/25.11.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 45/25.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale care se vor aplica in anul 2014.
 • Hot. nr. 46/02.12.2013 privind actualizarea inv. si insusirea bunurilor care alcatuiesc dom. privat al com. Platonesti, jud. IL
 • Hot. nr. 47/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 48/30.12.2013 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2013.

 

2012

 • Hot. nr. 01/25.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al Comunei Platonesti, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 02/25.06.2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali.
 • Hot. nr. 03/25.06.2012 privind declararea Consiliului local Platonesti ca legal constituit.
 • Hot. nr. 04/25.06.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 05/25.06.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Platonesti, judeţul Ialomiţa.
 • Hot. nr. 06/25.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Platonesti.
 • Hot. nr. 07/23.07.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 08/23.07.2012 privind utilizarea excedentul din anul 2011.
 • Hot. nr. 09/23.07.2012 privind aprobarea executiei bugetare pe Trim. II 2012 al comunei Platonesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 10/23.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al com. Platonesti.
 • Hot. nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea modificarii si completarii nomenclatorului stradal al com. Platonesti, jud. IL. ANEXA
 • Hot. nr. 12/31.07.2012 privind utilizarea terenului d sport situat in incinta Scolii Gimnaziale Platonesti, proprietate publica a comunei Platonesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 13/23.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în comuna Platonesti.
 • Hot. nr. 14/31.07.2012 privind aprobarea efectuarii lucrarilor de reparatie la casa parohiala din localitatea Lacusteni.
 • Hot. nr. 15/30.07.2012 privind numirea cadrului tehnic cu atrib. in dom. apararii impotriva incendiilor la nivelul com. Platonesti
 • Hot. nr. 16/31.07.2012 privind sistemul de masuri tehnico-organizatorice ref. la instruirea in domeniul situatiilor de urgenta.
 • Hot. nr. 17/31.07.2012 privind numirea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor la nivelul obiectivelor subordonate consiliului local al comunei Platonesti.
 • Hot. nr. 18/31.07.2012 privind reglementarea circulaţiei pe teritoriul localităţii Platonesti a mijloacelor care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii.
 • Hot. nr. 19/31.07.2012 privind aprobarea planului de analiza si acop. a riscurilor aferent comunei Platonesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 20/22.08.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 21/22.08.2012 privind rectificarea bug. finantat din venituri proprii si subventii al com. Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 22/22.08.2012 privind react. inventarului si insusirea bunurilor care alcatuiesc dom. public al com. Platonesti, jud. IL
 • Hot. nr. 23/26.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Platonesti.
 • Hot. nr. 24/26.09.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 25/26.09.2012 privind aprobarea Reg. de Ordine Interioara al Primariei com. Platonesti, jud. Ialomita. ANEXA
 • Hot. nr. 26/26.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Platonesti. ANEXA
 • Hot. nr. 27/26.09.2012 privind incetarea contractelor de concesiune privind terenurile concesionate destinate constructiei de locuinte pe care nu s-a construit incalcandu-se prevederile contractuale.
 • Hot. nr. 28/26.09.2012 privind scoaterea la licitatie si stabilirea pretului minim de pornire in vederea concesionarii unor terenuri proprietatea private a localitatii pentru constructia de locuinte.
 • Hot. nr. 29/26.09.2012 privind infiintarea Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunei Platonesti, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 30/26.09.2012 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
 • Hot. nr. 31/01.11.2012 privind aprob. necesit. si oportun. invest ,, Asfaltare drumuri de interes loc com. Platonesti, jud. IL “
 • Hot. nr. 32/01.11.2012 privind punerea la disp. proiectului ,,Punerea in siguranta a lucrarilor de ap. impotriva inund. pe raul Ialomita si afluenti pe sect. Slobozia-Tandarei, judetul Ialomita-Etapa a II-a” a terenului pentru construtia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia.
 • Hot. nr. 33/01.11.2012 privind aprobarea Raportului de reevaluare a domeniului public si privat al comunei Platonesti.
 • Hot. nr. 34/01.11.2012 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2012.
 • Hot. nr. 35/01.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 36/01.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale care se vor aplica in anul 2013
 • Hot. nr. 37/01.11.2012 privind revocarea HCL nr.12/31.07.2012 privind utilizarea terenului de sport situat in incinta Scolii Gimnaziale Platonesti, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 38/01.11.2012 privind revocarea HCL nr.18/31.07.2012 privind reglementarea circulatiei pe teritoriul comunei Platonesti, jud. Ialomita a mijloacelor care transporta materiale periculoase, clasificate astfel conform legii.
 • Hot. nr. 39/01.11.2012 privind aprobarea cotei de combustibil pentru microbuzul scolar.
 • Hot. nr. 40/23.11.2012 priind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012
 • Hot. nr. 41/23.11.2012 privind desemnarea unui reperezentant al C.L. in adunarea generala a SC ADI ECOO 2009 SRL
 • Hot. nr. 42/23.11.2012 privind revocarea HCL nr 28/26.09.2012 privind scoaterea la licitatie si stabilirea pretului minim de pornire in vederea concesionarii unor terenuri proprietatea privata a localitatii pentru constructia de locuinte.
 • Hot. nt. 43/18.12.2012 privind rectificarea bugetului local al Comunei Platonesti pentru anul 2012.
 • Hot. nt. 44/18.12.2012 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului.
 • Hot. nt. 45/18.12.2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013 Consiliul Local al comunei Platonesti intrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2012     ANEXA
 • Hot. nt. 46/18.12.2012 privind aprobarea valorii totale necesare realizarii obiectivului de investitii „Asfaltare strazi, comuna Platonesti, satele Platonesti, Lacusteni, jud. Ialomita”
 • Hot. nt. 47/18.12.2012 privind modif. hot. 14/31.07.2012 privind aprob. efectuarii de reparatie la casa parohiala Lacusteni.
 • Hot. nt. 48/18.12.2012 privind modif. hot. 36/01.11.2012 privind stabilirea imp. si taxelor locale care se vor aplica in 2013.
 • Hot. nt. 49/18.12.2012 privind acordarea avizului conf. pentru reteaua scolara din comuna, pentru anul scolar 2013-2014.
 • Hot. nt. 50/28.12.2012 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2012.
 • Hot. nt. 51/28.12.2012 privind stabilirea si sanctionarea contrav. pentru nerespec. oblig. cetatenilor in dom. gospodaririi loc.

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.